HEMHAR DU EN IDÉ?VI GER RÅDSÅ HÄR GÖR DUGODA EXEMPELOM OSSKONTAKT
GODA EXEMPEL
Doxpal
Droppbricka
Halkskydd
Iceband
iDoc24
Ljudparken
Läkemedelsbehållaren
Nova - bild efter ljud
Relax
Udden

Goda exempel

Här ser du några av de idéer som har kommit in till P.U.M.A. och blivit produkter som nu är ute på marknaden!

Doxpal    DOXPAL
Doxpal är en självhållande engångshake i plast som ger bra åtkomlighet i såret under operationen. Ergonomin för personalen förbättras och operationstiden förkortas. Haken är gjord i plast och kan sitta kvar i såret under röntgenundersökningar. Doxpal »
     
 Droppbricka   DROPPBRICKA
Handsprit används dagligen av personalen, droppande och utspilld handsprit förstör golven och innebär också en halkrisk för personalen. Produkten kan fästas direkt på hållaren till spritpumparna eller på väggen under Droppbricka »
     
 Iceband   ICEBAND
Iceband är ett kylbandage som används efter ortopediska ingrepp. Tanken med Iceband är att kyla har en antiinflammatorisk effekt vilket minskar svullnad och smärta och gör att patienten blir återställd fortare. Andra positiva effekter av den här produkten kan vara minskad användning av smärtstillande läkemedel, minskat antal återbesök samt kortare sjukskrivningsperioder. Iceband » 
     
    iDoc24
iDoc24 bygger på en programvara där man via MMS fråga en läkare om hudförändringar som fästingbett, utslag, blåsor, eksem och liknande. Man tar ett foto med sin mobilkamera och skickar bilden anonymt till läkarna på iDoc24 och får svar inom ett dygn. iDoc24 » 
     
    SMÄRTDAGBOKEN
I Smärtdagboken noterar patienten smärta, medicinering och eventuella biverkningar. Genom Smärtdagboken får läkare och sjuksköterska en bra överblick över patientens vardag och kunskap om hur smärtan påverkar det dagliga livet. Genom kunskapen kan smärtlindringen optimeras och patientens livskvalitet ökas. Smärtdagbok »
     
     P.U.M.A. • ALMI Företagspartner • Klubbhusgatan 13 • 553 03 Jönköping • Tel: 036-30 65 00 • E-post: info@pumainnovation.se
Provided by Webforum